DYPLOMOWANY SPECJALISTA KADR I PŁAC

DYPLOMOWANY SPECJALISTA KADR I PŁAC

Nazwa kształcenia specjalistycznego: Kadry i Płace


Cel kształcenia specjalistycznego:

Celem kształcenia specjalistycznego jest uzyskanie przez uczestników wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie:
- prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy,
- sporządzania dokumentacji kadrowej,
- prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi,
- rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
- prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń,
- prowadzenia ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych,
- prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego.


Uzyskiwany tytuł zawodowy*:

Dyplomowany specjalista kadr i płac
* w przypadku absolwentów szkoły średniej z  maturą lub dyplomem zawodowym technika


Możliwości zatrudnienia dla absolwentów:

Dyplomowani specjaliści kadr i płac mogą pracować w działach kadrowo-płacowych w strukturach dużych, średnich i małych firm, urzędach, biurach rachunkowych i innych organizacjach, a także do świadczenia usług zewnętrznych o tym charakterze, w oparciu o obowiązujące ramy formalno-prawne w tej dziedzinie.


Ramowy program kształcenia specjalistycznego (lista przedmiotów):

Prowadzenie rekrutacji i selekcjonowanie kandydatów do pracy
Zatrudnianie, dokumentowanie i wynagradzanie osób na podstawie umów cywilnoprawnych
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy, prowadzenie dokumentacji pracowniczej.
Rozliczanie i dokumentowanie wynagrodzeń, różnego typu świadczeń i obciążeń związanych z pracą
Rozliczenia z ZUS, z urzędem skarbowym
Podstawy prawne w sprawach kadrowych i płacowych
BHP w pracy
Elementy ekonomii i statystyki
Etyka zawodowa
Pracownia informatyczna (Płatnik, program płacowy)
język obcy zawodowy
praktyka zawodowa


Ilość semestrów: 3
Łączna ilość godzin: 480 + 160 godzin praktyk
Koszt:
1 rata – 6500 zł
3 raty semestralne x 2300 zł
18 rat miesięcznych x 410 zł
Program kształcenia: zawiera wszystkie przedmioty, liczbę godzin oraz opisy efektów kształcenia zgodnie z załącznikiem.

Aktualności
maj16
2024

KONTAKT

Kolegium Nauk Stosowanych
Ul. Niepodległości 2
64-920 Piła
67 211 76 26/27
pila@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 • LOGON SA
 • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
 • BZWBK
 • Mobica
 • PIT
 • Sunrise System
 • Pracuj.pl
 • Rewital
 • Inwest Park
 • CDN
 • TimoCom
© 2024 Wyższa Szkoła Gospodarki