KSZTAŁCENIE SPECJALISTYCZNE

KSZTAŁCENIE SPECJALISTYCZNE

CO TO JEST KSZTAŁCENIE SPECJALISTYCZNE:

Kształcenie specjalistyczne o profilu praktycznym to doskonały wybór dla absolwentów szkół średnich. Tytuł zawodowy dyplomowanego specjalisty podnosi rangę absolwenta i zwiększa jego wartość na rynku pracy. Staje się przepustką do znacznie lepszych ofert pracy, a co za tym idzie – wyższego wynagrodzenia. Taka forma edukacji to szansa zarówno dla osób bez matury, które chcą zdobyć zawód od razu po ukończeniu szkoły średniej, jak i dla tych, którzy chcą się przekwalifikować.
Absolwenci uzyskują świadectwo dyplomowanego specjalisty (dla absolwentów z maturą) lub świadectwo ukończenia kształcenia specjalistycznego (dla absolwentów bez matury). Studenci, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości w trakcie kształcenia specjalistycznego również uzyskują tytuł zawodowy dyplomowanego specjalisty.


KORZYŚCI DLA ABSOLWENTÓW:

wyższe kwalifikacje zawodowe,
tylko 3 semestry w uczelni wyższej,
5 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacyjnej,profil praktyczny,
tytuł zawodowy (dla absolwentów z maturą): dyplomowany specjalista,
skrócenie okresu studiów w przypadku kontynuacji nauki na studiach pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich.


DALSZA EDUKACJA:

Absolwenci kształcenia specjalistycznego z tytułem dyplomowanego specjalisty mogą zostać przyjęci na studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się. Absolwentowi można zaliczyć maksymalnie 50% pkt ECTS. Rozwiązanie to umożliwia osobom posiadającym świadectwo dyplomowanego specjalisty na poziomie 5 PRK skrócenie okresu studiów.


KIERUNKI:

Dyplomowany specjalista grafiki komputerowej


Dyplomowany specjalista kadr i płac


Dyplomowany specjalista logistyki


Dyplomowany specjalista rachunkowości


Dyplomowany specjalista tworzenia i administrowania stronami internetowymi oraz bazami danych


Dyplomowany specjalista żywienia i usług gastronomicznych 

 

Dyplomowany specjalista Administracji


REKRUTACJA:

Kandydat musi być absolwentem liceum ogólnokształcącego, technikum lub branżowej szkoły II stopnia. Matura nie jest wymagana.

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

1.Obowiązkowo:

Formularz zgłoszeniowy

2. Opcjonalnie:

Dokumenty potwierdzające:

ukończenie liceum/technikum lub szkoły policealnej, albo
ukończenie technikum lub szkoły policealnej oraz zdany egzamin zawodowy, albo
ukończenie branżowej szkoły II stopnia oraz zdany egzamin potwierdzający kwalifikacje w danym zawodzie, lub
świadectwo dojrzałości


WARUNKI ZALICZENIA KSZTAŁCENIA SPECJALISTYCZNEGO:

uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie,
zaliczenia mogą być przeprowadzone w następujących formach: egzamin pisemny, egzamin ustny, praca zaliczeniowa indywidualna lub grupowa
obecność na co najmniej 70% godzinach zajęć.


DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY UZYSKANIE KWALIFIKACJI:

opcja 1.

Absolwent szkoły średniej z  maturą lub dyplomem zawodowym technika po zakończeniu kształcenia otrzyma świadectwo dyplomowanego specjalisty na poziomie 5. Polskiej Ramy Kwalifikacji.

opcja 2.

Absolwent szkoły średniej, który nie zdał ani matury, ani egzaminu zawodowego, może odbyć kształcenie specjalistyczne a po jego ukończeniu otrzymać świadectwo ukończenia kształcenia specjalistycznego.

opcja 3.

Jeśli jednak w trakcie kształcenia  absolwent szkoły średniej  zda maturę lub otrzyma dyplom zawodowy technika, wówczas także otrzyma świadectwo dyplomowanego specjalisty na poziomie 5. Polskiej Ramy Kwalifikacji.


KONTAKT:

Wyższa Szkoła Gospodarki
Kolegium Nauk Stosowanych

al. Niepodległości 2

www.pila@byd.pl

 

 

Aktualności
maj16
2024

KONTAKT

Kolegium Nauk Stosowanych
Ul. Niepodległości 2
64-920 Piła
67 211 76 26/27
pila@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 • LOGON SA
 • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
 • BZWBK
 • Mobica
 • PIT
 • Sunrise System
 • Pracuj.pl
 • Rewital
 • Inwest Park
 • CDN
 • TimoCom
© 2024 Wyższa Szkoła Gospodarki