Dyplomowany specjalista rachunkowości

Dyplomowany specjalista rachunkowości

Nazwa kształcenia specjalistycznego: Rachunkowość


Cel kształcenia specjalistycznego:

Celem kształcenia specjalistycznego jest uzyskanie przez uczestników wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie:
- organizowania rachunkowości jednostek organizacyjnych,
- ewidencjonowania operacji gospodarczych,
- przeprowadzania inwentaryzacji i rozliczania jej wyników,
- wyceniania składników aktywów i pasywów,
- ustalania wyniku finansowego,
- sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych,
- prowadzenia analizy finansowej.


Uzyskiwany tytuł zawodowy*:

Dyplomowany specjalista rachunkowości
* w przypadku absolwentów szkoły średniej z  maturą lub dyplomem zawodowym technika


Możliwości zatrudnienia dla absolwentów:

Dyplomowani specjaliści rachunkowości mogą pracować w działach finansowo-księgowych przedsiębiorstw, w instytucjach finansowych, bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, urzędach administracji publicznej, urzędach skarbowych jako księgowy, specjalista ds. finansów, specjalista ds. kadr i płac.


Ramowy program kształcenia specjalistycznego (lista przedmiotów):

Podstawy ekonomii i statystyki
Prowadzenie ksiąg rachunkowych
Przeprowadzanie inwentaryzacji i rozliczanie jej wyników
Prowadzenie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego
Sporządzanie jednostkowego sprawozdania finansowego i prowadzenie analizy finansowej
język obcy zawodowy
praktyka zawodowa


Ilość semestrów: 3
Łączna ilość godzin: 480 + 160 godzin praktyk
Koszt:
1 rata – 6500 zł
3 raty semestralne x 2300 zł
18 rat miesięcznych x 410 zł
Program kształcenia: zawiera wszystkie przedmioty, liczbę godzin oraz opisy efektów kształcenia zgodnie z załącznikiem.

Aktualności
maj16
2024

KONTAKT

Kolegium Nauk Stosowanych
Ul. Niepodległości 2
64-920 Piła
67 211 76 26/27
pila@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 • LOGON SA
 • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
 • BZWBK
 • Mobica
 • PIT
 • Sunrise System
 • Pracuj.pl
 • Rewital
 • Inwest Park
 • CDN
 • TimoCom
© 2024 Wyższa Szkoła Gospodarki