O Wydziale

O Wydziale

Filia w Pile
Kolegium Nauk Stosowanych - jednostka podstawowa Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy (WSG) działając na podstawie Prawa o Szkolnictwie Wyższym, podjęła decyzję o powołaniu jednostki: Kolegium Nauk Stosowanych z siedzibą w Pile. Decyzja o powołaniu Kolegium jest konsekwencją prowadzonej przez uczelnię polityki, której celem jest stałe podnoszenie jakości oferty edukacyjnej  i optymalne wykorzystanie potencjału organizacyjnego i naukowo-dydaktycznego. 

Kolegium Nauk Stosowanych kształci studentów oraz słuchaczy na skorelowanych z potrzebami szkolnictwa wyższego w regionie, obszarach studiów opartych, na kierunkach ekonomicznych. Realizowanych na następujących obszarach: Ekonomia menedżerska oraz Logistyka, trasport i handel mędzynarodowy.  Uczelnia przygotowała specjalny program drożności dla absolwentów pilskich uczelni na studiach II stopnia, w postaci studiów stacjonarnych w Bydgoszczy oraz studiów e-learingowych. 

Kolegium Nauk Stosowanych wspiera wszystkich studentów zapewniając należytą staranność organizacyjną i edukacyjną. Realizowana jest działalność badawczo – rozwojowa, upowszechniane są założenia kształcenia ustawicznego, a także tworzone są  innowacyjne mechanizmy badania i uznawalności efektów kształcenia oraz certyfikacji kompetencji.  Doświadczenie WSG we współpracy z otoczeniem społecznym pozwala na ściślejszą kooperację z biznesem, administracją publiczną i przedsiębiorstwami, które są zainteresowane wdrażaniem działań z sektora B+R. Taka współzależność pozwala na optymalizację uzyskanych efektów.


Co nas wyróżnia?

jesteśmy największą niepubliczną uczelnią w Polsce Północnej, kładziemy szczególny nacisk na rozwój studenckiej przedsiębiorczości,
wysoka jakość kształcenia i ponadstandardowe warunki studiowania przekładają się na wysoką pozycję Uczelni w krajowych rankingach uczelni wyższych,
w ofercie posiadamy najlepsze obszary studiów I i II stopnia oraz studiów podyplomowych, w tym także .... MBA!
prowadzimy intensywną współpracę z naszymi licznymi partnerami zagranicznymi,
intensywnie (w relacjach partnerskich) współpracujemy z lokalnym środowiskiem społeczno-gospodarczym w celu dopasowania oferty studiów do lokalnych potrzeb, ale przede wszystkim w celu kreowania szeroko rozumianego rozwoju

Aktualności
maj16
2024

KONTAKT

Kolegium Nauk Stosowanych
Ul. Niepodległości 2
64-920 Piła
67 211 76 26/27
pila@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 • LOGON SA
 • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
 • BZWBK
 • Mobica
 • PIT
 • Sunrise System
 • Pracuj.pl
 • Rewital
 • Inwest Park
 • CDN
 • TimoCom
© 2024 Wyższa Szkoła Gospodarki