Samorząd Studencki

Samorząd Studencki

Plany Samorządu Studenckiego Kolegium Nauk Stosowanych w Pile 

Najważniejsze zadanie to promocja KNS w Pile poprzez media społecznościowe, np. facebook. Ponadto zamierza wprowadzić szkolenia z zakresu praw i obowiązków dla studentów pierwszego roku, chce aktywnie angażować się w bieżące życie Uczelni. Uczestniczyć w Targach Edukacyjnych. Brać udział w akcjach charytatywnych, np.: "Świąteczna paczka" oraz w organizowaniu imprez masowych takich jak JUWENALIA. 

Przewodniczący Samorządu Studenckiego jest Pan Miłosz Gast.


Zadania Samorządu Studenckiego
 • Broni spraw studentów.
 • Uczestniczy w decyzjach dotyczących spraw KNS w Pile, poprzez aktywny udział w zebraniach z kierownictwem Uczelni.
 • Wybiera przedstawicieli do Samorządu.
 • Kreuje życie studenckie Uczelni.
 • Działa na rzecz podnoszenia wiedzy i umiejętności studentów.
 • Promuje na zewnątrz studentów i absolwentów.
 • Stanowi siatkę informacyjną w zakresie planów naukowo-dydaktycznych Uczelni, projektów i posunięć Samorządu.
 • Współdecyduje z władzami Uczelni w sprawach rozdziału stypendiów i nagród.
 • Współdecyduje z odpowiednimi organami Uczelni w sprawach podziału funduszy i innych środków WSG przeznaczonych na cele studenckie.

   

Czym jest Samorząd Studencki ?

Samorząd Studencki to grono ludzi chętnych zmieniać studencką rzeczywistość. To studenci działający dla studentów, poświęcający czas, aby aktywności studenckie wykraczały poza obowiązkowe ramy nauczania. Celem działań Samorządu Studenckiego jest przekształcanie uczelni w miejsce, gdzie każdy może realizować swoje pomysły, wyrażać siebie, a jednocześnie czynnie uczestniczyć w życiu towarzyskim. Samorząd Studencki reprezentuje całe grono studenckie, dlatego jest wybierany w demokratycznym głosowaniu. Samorząd służy wspieraniu spraw studenckich i reprezentowaniu ich na forum władz uczelni. Jest pełnoprawnym reprezentantem spraw studenckich w strukturach uczelni. Każdy może włączyć się w aktywność Samorządu i działać na rzecz siebie i innych. 

Praca w samorządzie może być bardzo ważnym, życiowym doświadczeniem. Pozwala dojrzeć i nauczyć się brania odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Towarzyszy jej świadomość, że reprezentuje się interesy wszystkich uczących się osób. Przy okazji poznaje się też panujący w Polsce system prawny, a przede wszystkim prawo o szkolnictwie wyższym i zasady pomocy materialnej. Zdobywa się przez to świadomość  co do swoich praw i obowiązków. Działalność w samorządzie uczy solidarności oraz pracy zespołowej. Otwiera ona też perspektywę poznania osób, których normalnie nie mielibyśmy szans spotkać. Studenci w samorządzie nabywają ponadto wiedzę co do organizacji  różnego rodzaju przedsięwzięcia, konferencji, czy  imprez. Pomaga to w gromadzeniu intelektualnego kapitału niezbędnego do startu w dorosłe życie.

 

Aktualności
maj16
2024

KONTAKT

Kolegium Nauk Stosowanych
Ul. Niepodległości 2
64-920 Piła
67 211 76 26/27
pila@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 • LOGON SA
 • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
 • BZWBK
 • Mobica
 • PIT
 • Sunrise System
 • Pracuj.pl
 • Rewital
 • Inwest Park
 • CDN
 • TimoCom
© 2024 Wyższa Szkoła Gospodarki