Rekrutacja

Rekrutacja

ZASADY REKRUTACJI
Rekrutacja letnia 2024 trwa do 30 września

 Kandydat na studia pierwszego oraz drugiego stopnia rejestruje się w „Wirtualnej Rekrutacji” - ISAPS. Następnie uiszcza opłatę rekrutacyjną w kwocie 85 zł. na konto Uczelni:19 1090 1072 0000 0001 1991 0596.

Po zaksięgowaniu opłaty rozpoczyna się proces kwalifikacji. Kandydat otrzymuje elektroniczną informację w systemie ISAPS o przyjęciu na studia, a także o terminie podpisania umowy. Dostarczając w ciągu 7 dni komplet dokumentów, w celu podpisania umowy o naukę zachowuje aktualnie obowiązujące zniżki rekrutacyjne.

Informacje o terminie podpisania umowy o studia Kandydat otrzyma w systemie Wirtualnej Rekrutacji - ISAPS, po pozytywnym wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

W rekrutacji letniej na rok akademicki 2023/2024 o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz złożenie kompletu dokumentów.


Zasady przyjęć na studia dla Kandydatów posiadających Kartę Polaka
Cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka mogą odbywać studia w WSG na zasadach obowiązujących obywateli polskich.

Kryteria kwalifikacji cudzoziemca na studia pobierz


 

WYMAGANE DOKUMENTY  

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na STUDIA licencjackie, inżynierskie i magisterskie jest złożenie następujących dokumentów:

 • świadectwo dojrzałości lub kserokopia - oryginał lub duplikat do wglądu (nie dotyczy kandydatów na studia II stopnia)
 • aktualna fotografia, zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodu osobistego (podpisana czytelnie imieniem i nazwiskiem),
 • potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej 85 zł, 
 • potwierdzenie opłaty wpisowego 500 zł (w przypadku zakończenia promocji)

Dodatkowo na studia drugiego stopnia należy złożyć w Punkcie Rekrutacyjnym

 • dyplom, odpis dyplomu lub kserokopię - oryginał lub duplikat do wglądu

Opłata rekrutacyjna i wpisowego płatna wyłącznie na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
19 1090 1072 0000 0001 1991 0596


OPŁATY

Studenci WSG mogą wybrać najbardziej korzystną opcję płatności - uwzględniającą indywidualne warunki finansowe i preferowane terminy opłat. Uczelnia zapewnia pełną kontrolę wydatków na naukę i umożliwia efektywne zarządzanie budżetem. Decyzja należy do Ciebie.

Opłata rekrutacyjna - 85 zł
Opłata wpisowego - 500 zł (w przypadku braku promocji)


Elastyczny System Opłat

5 dogodnych form płatności: 1 lub 2 raty = mniejsza kwota czesnego
4, 10, lub 12 rat to dzięki rozłożeniu w czasie, mniejsze obciążenie finansowe na studiach I i II stopnia stała wartość czesnego

Aktualności
maj16
2024

KONTAKT

Kolegium Nauk Stosowanych
Ul. Niepodległości 2
64-920 Piła
67 211 76 26/27
pila@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 • LOGON SA
 • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
 • BZWBK
 • Mobica
 • PIT
 • Sunrise System
 • Pracuj.pl
 • Rewital
 • Inwest Park
 • CDN
 • TimoCom
© 2024 Wyższa Szkoła Gospodarki